Home
Persoonlijke Groei
Leiderschapstraining
Leiderschaponderzoek
Individuele coaching
Toetsing
Inschrijven
Perspectieven
Hogeschool Utrecht
Feedback studenten
Links
Contact
Sitemap

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden - aankomende - professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio.

Waarom studeren aan de HU?

De HU heeft jarenlange ervaring in het opleiden van studenten tot werkende professionals en heeft een volwaardig aanbod van voltijd bacheloropleidingen.

Kwaliteit

Bij de HU kies je voor onderwijs van niveau. Alle opleidingen van de HU zijn erkend en de kwaliteit wordt continu bewaakt. De HU ziet jou als serieuze partner: samen geven we vorm aan jouw ideale studie. Daarom vragen we regelmatig om je mening over de inhoud van colleges, de lesmethoden, de ICT-faciliteiten, de docenten en studiebegeleiders.

Verbinding met onderzoek en de beroepspraktijk

De opleidingen van de HU zijn altijd gericht op de praktijk. Door onze intensieve contacten met de beroepspraktijk zijn we voortdurend op de hoogte van behoeften en trends in de maatschappij en het bedrijfsleven. Die kennis passen we toe in ons onderwijs - en we passen het onderwijs er waar nodig op aan. Binnen de HU vindt bovendien toegepast onderzoek plaats in samenwerking met instellingen en bedrijven. Als student werk je hier aan mee. De uitkomsten van het onderzoek brengen we weer terug in het onderwijs én in de beroepspraktijk.

Top
Powered by Konrad & Makowski Adviesbureau | michael@makowski.nl